WS เครื่องปรับสภาพน้ำเฟอร์ไรต์

WS เครื่องปรับสภาพน้ำเฟอร์ไรต์

WS - เครื่องปรับสภาพน้ำเฟอร์ไรต์

สำหรับหม้อไอน้ำเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนอุปกรณ์อุตสาหกรรมท่อและสาธารณูปโภค

 • เก็บพลังงาน;
 • ลดการหยุดทำงานที่ไม่ผลิตผล;
 • ลดการใช้สารเคมี;
 • ลดความต้องการบุคลากร.
ตัวปล่อยใหม่

ปรับปรุงประสิทธิภาพการบำบัดเมื่อติดตั้งบนท่อพลาสติก.

เทคโนโลยีใหม่

เทคโนโลยีการบำบัดน้ำของเราทำได้ดีกว่าคู่แข่ง 15-18%

ใหม่เฟอร์ไรต์

เครื่องปรับอากาศของ WS ถ่ายโอนพลังงานในน้ำได้ 17% มีประสิทธิภาพมากกว่าคู่แข่ง

ความแม่นยำสูง

ไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ทันสมัยทำให้มั่นใจในการสร้างพัลส์ที่มีคุณภาพสูงและแม่นยำ

การวินิจฉัยปัญหา

ระดับสัญญาณการควบคุมเฟอร์ไรต์และการควบคุมความร้อนสูงเกินไป ตัวบ่งชี้ดิจิตอลสำหรับการแสดงข้อมูล สัญญาณเสียง

ความเชื่อถือได้

ตัวเรือนที่ปิดสนิท (IP67) อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้รับการคุ้มครองจากการสั่นสะเทือนโดยสารประกอบ ไม่ต้องใช้วัสดุสิ้นเปลือง

ลูกค้าจะได้รับผลอะไรจากการใช้เครื่องปรับอากาศของ WS

ลูกค้าสามารถประหยัดได้มากจากการใช้น้ำยาปรับสภาพน้ำ WS ช่วย:

 • ลดการใช้พลังงาน (เชื้อเพลิง);
 • ลดการหยุดทำงานที่ไม่ใช่การผลิต;
 • ลดต้นทุนการบำรุงรักษา;
 • กำจัดการสึกหรอก่อนวัยอันควรของอุปกรณ์.

 

เพราะว่า:

 • การก่อตัวช้าลงของ limescale / เงินฝาก;
 • การอ่อนตัวทีละน้อยและการกำจัดมะนาวที่มีอยู่บางส่วน;
 • การเปลี่ยนโครงสร้างของเงินฝากทำให้ปริมาณการใช้สารเคมีลดลงสำหรับการทำความสะอาด.

 

แหล่งที่มาของการสูญเสียเหล่านี้คือการก่อตัวของมะนาวและเงินฝากประเภทต่างๆบนผนังของท่อและอุปกรณ์.

แสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติป้องกันการก่อตัวของมะนาวและเงินฝากมีราคาถูกกว่าที่จะให้น้ำบริสุทธิ์ที่มีคุณภาพสูง.

ตัวอย่างของข้อเสนอแนะ: